top of page

PERSONDATAPOLITIK

Den 25. maj 2018 trådte en ny databeskyttelsesforordning i kraft som dansk lov.

Formålet med forordningen er at beskytte EU-borgeres oplysninger og data mod uretmæssig brug og misbrug. Den nye forordning stiller dermed også en række krav til foreninger, organisationer, virksomheder og offentlige instanser, som gør brug af personoplysninger og persondata.

 

 

Som forening er Brylle Gymnastikforening underlagt denne forordning og skal overholde loven, når vi behandler personoplysninger. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi indsamler og behandler persondata.

Persondatapolitik for medlemmer i BGF

Persondatapolitik for trænere og frivilligere i BGF

bottom of page