top of page

GENERALFORSAMLING

6. Marts 2024 kl. 19 i Brylle Fritidscenter 

Dagsorden ifølge vedtægter

1. Valg af dirigent 

 

2. Valg af referent

 

3. Fremlæggelse af årsberetning

 

4. Fremlæggelse af årsregnskab 

 

5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer

a. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er: 

Frederikke Frehr Kristensen ( )

Kristina Pilekær Sørensen ( )

Maria Nyborg ( )

 

b. Suppleant 

På valg er:

Pernille Frederiksen

 

c. Revisor 

På valg er:

Peter Oldenbjerg 

 

 

6. Indkomne forslag

    Indkomne forsalg skal meddeles formanden senest 8 dage       før generalforsamlingens afholdelse.

 

7. Eventuelt 

bottom of page