GENERALFORSAMLING

11. marts 2021 online via zoom

Dagsorden ifølge vedtægter

1. Valg af dirigent 

 

2. Valg af referent

 

3. Fremlæggelse af årsberetning

 

4. Fremlæggelse af årsregnskab 

 

6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer

a. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er: 

Mette Wehner (ønsker ikke genvalg)

Dina Dorthea Korspang (ønsker genvalg)

Casper Larsen (ønsker genvalg)

Christina Andreassen(ønsker genvalg)

 

b. Suppleant 

På valg er:

Mette Kirkegaard Bærentsen  

 

c. Revisor 

På valg er:

Lisbeth Hougaard Lund 

 

7. Indkomne forslag

a. Vedtægtsændring (forslag fra bestyrelsen)

 

8. Eventuelt 

AFLYST

Efter indkaldelse til online ordinær generalforsamling er bestyrelse 

blevet opmærksom på at dette ifølge vedtægterne og gældende regler på områdetikke er en gyldig generalforsamling.

Vi ser os derfor nødsaget til at aflyse den planlagte online generalforsamling. 

Når der åbnes mere op indkaldes der selvfølgelig til en ny generalforsamling. 

 

Ved spørsgmål kan der rettes henvendelse til bestyrelsen.