GENERALFORSAMLING

10. Marts 2022 i Brylle Fritidscenter

Dagsorden ifølge vedtægter

1. Valg af dirigent 

 

2. Valg af referent

 

3. Fremlæggelse af årsberetning

 

4. Fremlæggelse af årsregnskab 

 

5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer

a. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er: 

Frederikke Frehr (Ønsker genvalg)

Dina Korspang

 

b. Suppleant 

På valg er:

 

c. Revisor 

På valg er:

 

 

6. Indkomne forslag

 

7. Eventuelt