top of page

GENERALFORSAMLING

10. Marts 2022 kl. 19 i Brylle Fritidscenter 

Dagsorden ifølge vedtægter

1. Valg af dirigent 

 

2. Valg af referent

 

3. Fremlæggelse af årsberetning

 

4. Fremlæggelse af årsregnskab 

 

5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer

a. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er: 

Frederikke Frehr (Ønsker genvalg)

 

b. Suppleant 

På valg er:

 

c. Revisor 

På valg er:

 

 

6. Indkomne forslag

 

7. Eventuelt 

bottom of page