GENERALFORSAMLING

25. august 2021 i Brylle Fritidscenter

Dagsorden ifølge vedtægter

1. Valg af dirigent 

 

2. Valg af referent

 

3. Fremlæggelse af årsberetning

 

4. Fremlæggelse af årsregnskab 

 

6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer

a. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er: 

Mette Wehner (ønsker ikke genvalg)

Dina Dorthea Korspang (ønsker genvalg)

Casper Larsen (ønsker genvalg)

Christina Andreassen (ønsker genvalg)

 

b. Suppleant 

På valg er:

Mette Kirkegaard Bærentsen  

 

c. Revisor 

På valg er:

Lisbeth Hougaard Lund 

 

7. Indkomne forslag

a. Vedtægtsændring (forslag fra bestyrelsen)

 

8. Eventuelt